Φωτιά

Επιτρέπεται η τοποθέτηση του φωτιστικού πάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες.Light fixture adjusted for placing on normally inflammable surfaces.

Συλλογές