Κλάση II

Φωτιστικά κλάσης ΙΙ με διπλή μόνωση.Class II light fixture with reinforced insulation.

Συλλογές