Χαλκός (Ηλεκτροστατική βαφή)

Χρώμα φωτιστικού χάλκινο σε ηλεκτροστατική βαφή.

Συλλογές