Καφέ (σκουριά)

Χρώμα φωτιστικού σε καφέ (σκουριά).

Συλλογές