Οξειδωμένος ορείχαλκος (Οξυντέ)

Χρώμα φωτιστικού οξειδωμένος ορείχαλκος.

Συλλογές