Ακρυλικό

Πρώτη ύλη καπέλου από ακρυλικό.

Συλλογές